nedeľa 24. novembra 2013

Tri zaujímavé minceNa tomto blogu, publikujem takú, dá sa povedať, malú časť mojej zbierky mincí. Jedná sa o neskoro stredoveké alebo o ranno novoveké denáre Uhorska, konkrétne Kremnickej mincovne.

Prvý je denár Ľudovíta II. Jagelovského, ktorý ako 20 ročný mladík umrel po Moháčskej bitke v roku 1526. Utopil sa zavalený pod vlastným koňom v rozvodnenej rieke, počas úteku z prehratej moháčskej bitky. Ale späť k minci. 
Denár je posmrtná razba Ľudovíta, z roku 1527. Mincová značka je LK- Kremnica. 
Katalógové určenie je Pohl: 255-38. 
Tento posmrtný denár je pomerne menej vídaný.

Druhá minca je tak isto denár, ale Ferdinanda I., ktorý bol kráľom v Uhorsku po roku 1526 podľa tzv. Manželskej zmluvy, ktorú spísali Maximilián I. Habsburský  a Vladislav II. Jagelovský.
Denár je z roku 1527, tak isto ako denár Ľudovíta II., a tak isto je aj z mincovne Kremnica, ale tento raz má mincovú značku KB. 
Katalógové určenie: Unger: 744. a). 

Tretia minca je taktiež denár a konkrétne Jána Zápoľského. Ten bol Ferdinandov protikráľ v Uhorsku, keď ho časť uhorskej šľachty zvolila za kráľa Uhorska, dokonca bol zvolený ešte skôr ako Ferdinand. Následne nasledoval boj o moc v Uhorsku medzi týmito dvoma kráľmi v Uhorsku. Po smrti Jána Zápoľského získal celé územie Uhorska Ferdinand I..
Denár Jána Zápoľského je z roku 1527 a tak isto je z Kremnice, ale mincová značka je KT. 
Katalógové určenie: Pohl 265-14. 

Tieto tri denáre sú výnimočné tým, že sú vyrazené v tom istom roku, v tej istej mincovni, ale každá minca nesie iné meno panovníka Uhorska. 
Na nasledujúcich fotografiách sa nachádzajú moje tri denáre týchto Uhorských kráľov.