utorok 4. júna 2013

Groš Gabriela Bethlena

GABRIEL BETHLEN

Narodil sa 15. novembra 1580 v Ilii v dnešnom Rumunsku. Vzdelanie získaval na dvore sedmohradského kniežaťa Žigmunda Bátoriho.
Bethlen bol pri tom, keď sa Štefan Bočkaj v roku 1605 stal sedmohradským kniežaťom, neskôr sa stal aj jeho poradcom. Gabriel Bethlen podporoval Bočkajovho nástupcu Gabriela Bátoriho, ale pre jeho politiku zbližovania sa s Habsburgovcami sa Bethlen a Bátori dostali do konfliktu a Bethlen ušiel na turecké územie.
V roku 1613 Bethlen podporovaný tureckým vojskom vtrhol do Sedmohradska, vypudil Bátoriho a na snemu v Kluži, ho stavy zvolili za sedmohradské knieža.
V tomto istom roku bol Gabriel Bátori zavraždený.

V Čechách v roku 1618 vypukla vojna, Bethlen si uvedomil, že sa naskytla jedinečná príležitosť na trvalé zabezpečenie vlády v Sedmohradsku a spojenie Uhorska a Sedmohradska pod jeho vládou. V roku 1619 obsadil kláštor v Jasove a následne na to mu otvorili brány ďalšie mestá ako Košice, Prešov...
14. októbra 1619 vybojoval víťaznú bitku s cisárskymi oddielmi, ktoré bránili Bratislavu, a tak vtiahol do Bratislavy a zmocnil sa uhorskej kráľovskej koruny. 
Bethlen sa však nenechal korunovať sa kráľa Uhorska, kvôli politickým a taktickým dôvodom, hlavne preto, aby si neuzavrel možnú dohodu s cisárskym dvorom.
V roku  1622 Bethlen a Ferdinand II. uzavreli mier v Mikulove. Bethlen s týmto mierom nebol spokojný, a tak začal znovu bojovať proti Ferdinandovi II.. V máji 1624 sa opäť uzavrel mier, ale tento krát vo Viedni a s menšími zmenami Mikulovského.
Bethlen v roku 1625 mal pomôcť protihabsburským vojskám pod vedením Ernsta Mansfelda a dánskeho kráľa Kristiána IV., lenže Bethlen sa s útokom omeškal a utrpeli zdrvujúce porážky. 20. Decembra 1626 bol podpísaný ďalší mier, viedenský a mikulovský ostali v platnosti.
Gabriel Bethlen umiera 15. novembra 1629.

Dovoľujem si, prezentovať svoju mincu Gabriela Bethlena, jedná sa o groš z roku 1628. Značka mincovne je NB, čiže NagyBanya. Tieto mince sú pomerne vzácne, celkovo uhorské groše sú menej časté ako denáre. Gabriel Bethlen razil groše, denáre, toliare ale aj dukáty. Tieto mince razil v rôznym mincovňách ako Kremnica, Košice, Nagybanya a Opolie.


Autor: Michal Petríček
Použitá literatúra: Vojvodcovia - Vojtech Dangl, Vladimír Segeš. (str.171-176)