piatok 23. augusta 2013

Moja zbierka mincí časť 1 (Leopold I.)Dovoľujem si publikovať časť svojej numizmatickej zbierky, konkrétne sa jedná o zbierku mincí Leopolda I.. Z mincí Leopolda I. sa venujem predovšetkým drobným nominálom ako jedno a troj grajciare z rôznych mincovní. Na nasledujúcich fotografiách sa nachádza moja zbierka mincí Leopolda I.
Leopold I. sa narodil v roku 1640 a zomrel 1705. Leopold I. bol rakúsky arcivojvoda, uhorský a český kráľ a cisár svätej ríše rímskej.Na týchto fotografiách sa nachádza 5 trojgrajciarov: 1. trojgrajciar 1669, mincovňa Viedeň, 2. trojgrajciar 1666 KB, Kremnica, 3. trojgrajciar 1693 KB, Kremnica, 4. trojgrajciar 1695 KB, Kremnica, 5. trojgrajciar 1696.
Ďalšie štyri mince sú jednograjciare.
Na nasledujúcich fotografiách sú ďalšie mince Leopolda I. z mojej zbierky.