nedeľa 24. novembra 2013

Tri zaujímavé minceNa tomto blogu, publikujem takú, dá sa povedať, malú časť mojej zbierky mincí. Jedná sa o neskoro stredoveké alebo o ranno novoveké denáre Uhorska, konkrétne Kremnickej mincovne.

Prvý je denár Ľudovíta II. Jagelovského, ktorý ako 20 ročný mladík umrel po Moháčskej bitke v roku 1526. Utopil sa zavalený pod vlastným koňom v rozvodnenej rieke, počas úteku z prehratej moháčskej bitky. Ale späť k minci. 
Denár je posmrtná razba Ľudovíta, z roku 1527. Mincová značka je LK- Kremnica. 
Katalógové určenie je Pohl: 255-38. 
Tento posmrtný denár je pomerne menej vídaný.

Druhá minca je tak isto denár, ale Ferdinanda I., ktorý bol kráľom v Uhorsku po roku 1526 podľa tzv. Manželskej zmluvy, ktorú spísali Maximilián I. Habsburský  a Vladislav II. Jagelovský.
Denár je z roku 1527, tak isto ako denár Ľudovíta II., a tak isto je aj z mincovne Kremnica, ale tento raz má mincovú značku KB. 
Katalógové určenie: Unger: 744. a). 

Tretia minca je taktiež denár a konkrétne Jána Zápoľského. Ten bol Ferdinandov protikráľ v Uhorsku, keď ho časť uhorskej šľachty zvolila za kráľa Uhorska, dokonca bol zvolený ešte skôr ako Ferdinand. Následne nasledoval boj o moc v Uhorsku medzi týmito dvoma kráľmi v Uhorsku. Po smrti Jána Zápoľského získal celé územie Uhorska Ferdinand I..
Denár Jána Zápoľského je z roku 1527 a tak isto je z Kremnice, ale mincová značka je KT. 
Katalógové určenie: Pohl 265-14. 

Tieto tri denáre sú výnimočné tým, že sú vyrazené v tom istom roku, v tej istej mincovni, ale každá minca nesie iné meno panovníka Uhorska. 
Na nasledujúcich fotografiách sa nachádzajú moje tri denáre týchto Uhorských kráľov.
pondelok 16. septembra 2013

Moja zbierka mincí časť 2 (denáre Habsburgovcov)Publikujem ďalšiu časť svojej numizmatickej zbierky, konkrétne sa jedná o denáre Habsburských panovníkov na území Uhorska. 
Na tomto bloggu som pred časom uverejňoval zbierku denárov Ferdinanda I., z tohto dôvodu denáre Ferdinanda I. znova publikovať nebudem.

Čo sa týka Uhorských denárov Habs., pri ich zbieraní sa zberateľ musí najviac zaujímať o stav mince. Denár, ktorý má olúpané hrany, nie je zberateľsky zaujímavý, teda pokiaľ sa nejedná o nejaký vzácny ročník alebo zriedkavú mincovú značku.

Na nasledujúci fotografiách sa nachádza moja zbierka denárov Habsburgovcov.

Prvé dve fotografie obsahujú denáre Maximiliána II., ďalšie dve fotografie obsahujú denáre Rudolfa II, nasledujú denáre Mateja II. a na posledných dvoch fotkách sú denáre Ferdinanda II. a III.

piatok 23. augusta 2013

Moja zbierka mincí časť 1 (Leopold I.)Dovoľujem si publikovať časť svojej numizmatickej zbierky, konkrétne sa jedná o zbierku mincí Leopolda I.. Z mincí Leopolda I. sa venujem predovšetkým drobným nominálom ako jedno a troj grajciare z rôznych mincovní. Na nasledujúcich fotografiách sa nachádza moja zbierka mincí Leopolda I.
Leopold I. sa narodil v roku 1640 a zomrel 1705. Leopold I. bol rakúsky arcivojvoda, uhorský a český kráľ a cisár svätej ríše rímskej.Na týchto fotografiách sa nachádza 5 trojgrajciarov: 1. trojgrajciar 1669, mincovňa Viedeň, 2. trojgrajciar 1666 KB, Kremnica, 3. trojgrajciar 1693 KB, Kremnica, 4. trojgrajciar 1695 KB, Kremnica, 5. trojgrajciar 1696.
Ďalšie štyri mince sú jednograjciare.
Na nasledujúcich fotografiách sú ďalšie mince Leopolda I. z mojej zbierky.


utorok 4. júna 2013

Groš Gabriela Bethlena

GABRIEL BETHLEN

Narodil sa 15. novembra 1580 v Ilii v dnešnom Rumunsku. Vzdelanie získaval na dvore sedmohradského kniežaťa Žigmunda Bátoriho.
Bethlen bol pri tom, keď sa Štefan Bočkaj v roku 1605 stal sedmohradským kniežaťom, neskôr sa stal aj jeho poradcom. Gabriel Bethlen podporoval Bočkajovho nástupcu Gabriela Bátoriho, ale pre jeho politiku zbližovania sa s Habsburgovcami sa Bethlen a Bátori dostali do konfliktu a Bethlen ušiel na turecké územie.
V roku 1613 Bethlen podporovaný tureckým vojskom vtrhol do Sedmohradska, vypudil Bátoriho a na snemu v Kluži, ho stavy zvolili za sedmohradské knieža.
V tomto istom roku bol Gabriel Bátori zavraždený.

V Čechách v roku 1618 vypukla vojna, Bethlen si uvedomil, že sa naskytla jedinečná príležitosť na trvalé zabezpečenie vlády v Sedmohradsku a spojenie Uhorska a Sedmohradska pod jeho vládou. V roku 1619 obsadil kláštor v Jasove a následne na to mu otvorili brány ďalšie mestá ako Košice, Prešov...
14. októbra 1619 vybojoval víťaznú bitku s cisárskymi oddielmi, ktoré bránili Bratislavu, a tak vtiahol do Bratislavy a zmocnil sa uhorskej kráľovskej koruny. 
Bethlen sa však nenechal korunovať sa kráľa Uhorska, kvôli politickým a taktickým dôvodom, hlavne preto, aby si neuzavrel možnú dohodu s cisárskym dvorom.
V roku  1622 Bethlen a Ferdinand II. uzavreli mier v Mikulove. Bethlen s týmto mierom nebol spokojný, a tak začal znovu bojovať proti Ferdinandovi II.. V máji 1624 sa opäť uzavrel mier, ale tento krát vo Viedni a s menšími zmenami Mikulovského.
Bethlen v roku 1625 mal pomôcť protihabsburským vojskám pod vedením Ernsta Mansfelda a dánskeho kráľa Kristiána IV., lenže Bethlen sa s útokom omeškal a utrpeli zdrvujúce porážky. 20. Decembra 1626 bol podpísaný ďalší mier, viedenský a mikulovský ostali v platnosti.
Gabriel Bethlen umiera 15. novembra 1629.

Dovoľujem si, prezentovať svoju mincu Gabriela Bethlena, jedná sa o groš z roku 1628. Značka mincovne je NB, čiže NagyBanya. Tieto mince sú pomerne vzácne, celkovo uhorské groše sú menej časté ako denáre. Gabriel Bethlen razil groše, denáre, toliare ale aj dukáty. Tieto mince razil v rôznym mincovňách ako Kremnica, Košice, Nagybanya a Opolie.


Autor: Michal Petríček
Použitá literatúra: Vojvodcovia - Vojtech Dangl, Vladimír Segeš. (str.171-176)

piatok 12. apríla 2013

Moja zbierka denárov Ferdinanda I.

Dovoľte mi, aby som tu prezentoval časť svojej numizmatickej zbierky. Jedná sa o denáre Ferdinanda I. Habsburského (1526-1564). Denáre Ferdinanda I. má v zbierke asi každý zberateľ, minimálne sa s nimi už niekde stretol. Nachádza sa v nich mnoho variant, ktoré vôbec nie sú spísané alebo zdokumentované.
Ja sa snažím zozbierať každý jeden ročník denárov Ferdinanda I., vrátane jednotlivých variantov. Najviac variantov, čo sa týka denárov tohto panovníka, sú denáre Unger 745 a). Dr. Emil Unger ich nerozdeľuje na varianty, ale len na jednotlivé ročníky.

Na nasledujúcich fotografiách je moja zbierka denárov Ferdinanda I.

 Všetko sú bežné kremnické razby, ale ako z každej svojej mince mám radosť aj z týchto bežných denárov.